Privacyverklaring

Digitransfer stelt hoge eisen aan de kwaliteit van haar diensten. Onderdeel hiervan is de bescherming van privacy en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Digitransfer respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites en zorgt ervoor dat persoonlijke gegevens vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. 

Gebruik Persoonsgegevens
Voor het correct verzenden van een bestelling heeft Digitransfer persoonlijke gegevens van je nodig. Digitransfer gaat heel zorgvuldig met deze gegevens om en verstrekt deze niet aan derden tenzij dit nodig is voor het verwerken van je bestelling. Financiële gegevens die je opgeeft tijdens het betalen lopen altijd via beveiligde pagina's en worden slechts eenmalig gebruikt voor het afrekenen van je bestelling.

Bewaartermijn
Digitransfer bewaart je persoonlijke gegevens voor onbeperkte duur.

Inzage, correctie en verwijdering
Je mag altijd weten welke gegevens door Digitransfer worden bewaard. Je kunt om inzage vragen en eventuele onjuistheden aangeven, wijzigingen voorstellen of verzoeken je gegevens te verwijderen. Zo’n verzoek kun je indienen via info@digitransfer.info. Alle verzoeken worden binnen 5 werkdagen behandeld.

Opslag en beveiliging
Persoonlijke gegevens worden opgeslagen met verschillende applicaties die Digitransfer bedrijfsmatig gebruikt. Deze data wordt opgeslagen binnen de EU. De applicaties worden beveiligd door middel van zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonlijke gegevens van klanten te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. 

Derde partijen
Digitransfer schakelt voor haar dienstverlening externe partijen in die toegang kunnen hebben tot persoonlijke gegevens van klanten. Voorbeelden hiervan zijn externe leveranciers zoals een automatiseringsbedrijf, beoordelingssite of pakketdienst. Externe partijen mogen de persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor hetgeen waarvoor zij worden ingeschakeld en het is ze niet toegestaan persoonlijke gegevens zelfstandig te gebruiken of door te geven.